NUCLCHES

Vad är Kärnkemi ?

Kärnkemi är den vetenskap som behandar de närliggande områdena Isotopikemi, Radiokemi, Strålningskemi och Kärnrekationernas kemi samt dessas användning inom andra områden. Detta illustreras av bilden till vänster. Överlappningar med några närliggande områden antyds i figurens överdel. Kärnkemi är således delvis ett tvärvetenskapligt ämne.


[Åter till hemsidan]
(Uppdaterad 2019-03-09)