Gamla Tentamina i Tillämpad Kärnkemi för Övningsbruk

1989-06-16 1990-05-23 1991-08-30 1991-10-18 1992-05-27
1992-06-04 1993-05-25 1993-05-27 1994-05-21 1994-09-16
1995-05-31 1996-03-14 1996-03-30 1997-03-09 1997-04-11
1998-03-10 1998-04-25 1998-08-22 1999-03-10 1999-05-12
2000-03-09  2001-03-08  2001-05-12    

Observera att förutsättningarna med avseende på tillåtna hjälpmedel och % för godkänt ändrats under åren och påverkat omfattning, svårighetsgrad och typ av uppgifter. De förutsättningar som gällt finns angivna på respektive tentamen.