Gamla tentor i kärnkemi allmän kurs

Gamla tentor i kärnkemi fortsättningskurs

Gamla övningsexempel från kärnkemi fortsättningskurs

(Updated 2008-10-02)